close
Impedanziometria

Tinpanoaren erantzuna ikusteko balio digun froga da, eta honen arabera belarri erdiko patologiak susmatu.